Empatia i ja – podstawy komunikacji serca, inspirowanej NVC.