Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european songlines

niedokonczony dom