Pokój dla Ukrainy – Otwarcie Nowej Wystawy w Polach Dialogu

pokój dla Ukrainy